Haugland Bondegård

Haugland Bondegård ligger bynært Bergen, på Haugland i Ytre Arna.  Gården har et moderne preg med blant annet nyoppført driftsbygning til 35 sauer og 15 hester og nye flotte "Inn på Tunet" lokaler. Gården er plassert mellom Kalsåsvannet og byfjellene, med syv minutters spasertur til busstopp med gode forbindelser, både mot Arna- og Åsane terminal.
Gården har i 2021 opprettet to spennende "Inn på Tunet tilbud". Et særskilt tilrettelagt opplæringstiltak med godkjent lærer på gården. Og et tilbud med arbeidstrening, sosialtrening, ADL, profesjonell karriererådgivning mm. Les mer om dette her:/inn-på-tunet.
 
Haugland Bondegård har siden 2017 vært godkjent som hestepensjonat gjennom Mattilsynet og tilbyr både lange og kortere opphold med full-, delvis- eller ingen pensjon. 

Gården startet med sau i 2015, driver med nisjeslakt og salg av nydelige lammeskinn!

Haugland Bondegård har et team av medarbeidere med høy faglig kompetanse og med personlige kvalifikasjoner innenfor hver sine områder. Dette for å sikre best mulig dyrevelferd og for å kunne levere høyest mulig kvalitet på de tjenestene som leveres. 

Gårdens hestepensjonat

Haugland Bondegård er godkjent som hestepensjonat gjennom Mattilsynet.  Stallen er oppført i 2017 og består av 15 bokser fordelt på to etasjer, i tillegg til vaskeboks, isolat og boder. Stallen er topp moderne og er bygget for å overholde alle krav og veiledninger fra Mattilsynet, forskrift om velferd for hest og brannvern. 

Haugland Bondegård leier ut ni bokser for fast oppstalling og tilbyr hel,- eller delvis pensjon, og andre tilleggstjenester for hestene som står oppstallet. Gården tar også imot hester for kortere opphold, enten hvis eier skal  bort på arbeid, trenger et avbrekk, blir syk/skadet, eller dersom hesten trenger oppfølgning med medisiner/dyrlege e.l. som av ulike årsaker blir for krevende for eier å håndtere. 

Haugland Bondegård ser verdien av å la hestene få gå i flokk med andre individer, og få utøve naturlig adferd så langt det er mulig. Hestene står ute 12 timer daglig. De hestene som ikke står på fri tilgang av grovfor ute, får servert to måltider ute ila dagen. 

Stallen har skrittemaskin på 15 meter i diameter som flere av hestene bruker nesten daglig, enten for oppvarming, nedskritting eller for bevegelse. 

I stallen arbeider Malene og Ingrid. De har begge høy faglig kompetanse. I tillegg har Haugland Bondegård alltid vært positiv til å la ungdom få prøve seg, og har per dags dato to unge stalljenter som arbeider i helgene og enkelte dager etter skoletid. 

Gårdens egne hester benyttes til gårdens IPT-tilbud og til tilrettelagt ridning. 


Gårdens sauehold

Haugland Bondegård driver nisjeslakt, hvor kjøttet selges fra gården og direkte til forbruker. Dyrene kjøres til lokalt slakteri, Strilalam, der blir dyrene slaktet, partert, pakket og stemplet som norsk kvalitetskjøtt. 

Når dyrene sendes til slakt blir også skinnfellene sendt videre til Granberg garveri. Garveprosessen tar ca. ett år før skinnet kommer i retur og selges til forbruker. Haugland Bondegård har nydelige feller for salg.

Haugland Bondegård startet med fem innkjøpte lam av gammelnorsk villsau i 2015. Det ble etter noen år besluttet å gå over til farget spelsau. Flokken består nå av 22 vinterfôret sau i en herlig miks mellom gammelnorsk villsau og farget spelsau i forskjellig grad. Vi ser verdien av å la sauene gå ute i flokk og utøve naturlig flokkadferd langt som mulig. Gården bruker produksjonsvær som bedekker sauen naturlig. Lammene på Haugland Bondegård blir ikke bedekket før året etter, altså ved 1,5 års alder. Produksjonsværen går derfor sammen med en kompis av samme kjønn når det ikke er tid for arbeid. 

Sauene som skal lamme blir satt inn i fjøset og blir nøye overvåket. Like før lamming blir sauen satt i egen binge, for å sikre at sau og lam oppnår den kontakten de trenger uten å bli forstyrret av de andre sauene, og for å enkelt kunne utøve lammehjelp ved behov. Det lave antallet på flokken til nå har gjort at de har oppholdt seg hjemme på gården hele året. I år skal sauen beite lengre borte fra gården for første gang. 


Mer informasjon kommer !